Projekter 2017-10-03T01:34:43+00:00

Projekter

 

Kommende projekter

Den store succes i 2006 udløste en officiel invitation fra Syrien til Kulturmøde Over Grænser om at udvikle og iscenesætte et større projekt  til 2008 med samme koncept og indhold som var tilfældet i 2006 .

Et stort skandinavisk kulturfremstød med deltagelse af musikere, teaterfolk, kunstnere, arkitekter, forfattere, journalister, filmfolk, kunsthåndværkere og professorer fra hele skandinavien plus Finland og Estland .

Kunstnerne kom fra alle de skandinaviske lande plus Finland . Der var også enkelte deltagende kunstnere fra  England,  Syd Afrika og  Italien .

Projektet har opnået støtte og blev dermed nordens største kulturfremstød nogensinde i Mellemøsten.

Projektets ændringer gør , at foreningen breder sine aktiviteter geografisk til at omfatte andre lande i Mellemøsten og Skandinavien .

Projektet vil fremover omfavner aktiviteter som relateres til Det Arabiske Forår og den nye situation og de nye demokratier i Mellemøsten med udgangspunkt i Norden som omdrejningspunkt for ikke alene at omfavne kunst, musik, film og litteratur men sandelig også for frihed og demokrati .

Projektet planlaægger derfor flere høringer om Det Arabiske Forår her i København som tænkes at finde sted i Oktober 2012. Vi er også i gang med at undersøge samarbejde med andre lande i mellemøsten bl.a de Arabiske emirater så som Dubai og Shariga , hvor projektlederen Saadou N. Mourched skal på rejse dertil for at identifisere samarbejdspartnere og finde støtte og sponsorer .

Igangværende projekter

Foreningen er igang med udvikling og forberedelse af et stort Nordisk kulturmøde fremstød om Norden og Det Arabiske Forår i Ord, Billeder og Toner til 2013.

Projektet er under udvikling og vi forventer, at kunstnere fra både Sverige, Norge, Danmark plus Finland , Island, Grønland og færøerne deltager i projektets mangfoldige kulturaktiviteter.

Ansøgninger om økonomisk tilskud sendes afsted inden udgangen af indeværende år 2012.

Tidligere projekter

 

Billeder.Konf.fam.indbrud 010.jpg-for-web-large1995 – 1996 var vi en støttegruppe for Vesterbro Kulturuge  i København , hvor vi udviklede og leverede talrige arrangementer med et internationalt islæt så som international Lyrik Café i Øksne Hallen til foråret 1995 og 1996 , flere etniske musik arrangementer og  seminarer med temaer i Islam , indvandrere og et nyt Danmark og Europa .

1997. Foråret . Liljer & Roser taler ikke Dansk. Er en Festival for musik, litteratur, teater med  konference af og med Indvandrere og fygtninge fra Balkan, Palæstina og Pakistan .

1997 . Efteråret . Indien og Pakistan . 50 år i krig og fred . Et projekt til belysning af konflikten mellem Indien og Pakistan . Med konference, musik og litteratur oplæsning fra konfliktens parterne  prøvede vi at kaste lys over den blodige konflikt  på 50 års dagen for konfliktens begyndelse.

Høringer i Vesterbro Kulturhus . Siden 1995

1998 Foråret . Et Råb Om Frihed . Et projekt om Tjetjeniens kamp for frihed . Projektet indeholdt , foredrag, filmvisning og en stor konference med deltagelse af folk fra de stridende parter, nemlig  Rusland og Tjetjenien .

1999 , Foråret . Indvandrerkvinder;  Kone , Arbejdsløs og Gravid . Et projekt, der kastede  lys på indvandrerkvinders problemer i Danmark .

1999 Foråret : Indvandrerbøller .  Behandling eller udvisning . Et projekt der kastede lys på ungdomskriminalitet blandt indvandrere.

1999  Efteråret .Iran . 20 år med præstestyret . Et projekt, der kaster lys over situationen i Iran både for befolkningen, men også for forfattere og intellektuelle . Vi havde inviteret en iransk forfatter dissident som fik asyl i Tyskland og fik Dagbladets Politikens pris  .

2000 Foråret . Sigøjner : Et Folk uden Land . En europæisk musikalsk, filmisk og danse teatralsk projekt med stor konference som dækkede flere lande i Europa . Projektet var til ære og belysning af Sigøjner problemet i Europa . Deltagere. Tyskland, Tjekkiet , Ungarn, Sverige , Finland og Danmark .

2000 Efteråret . Kosovo : Et råb om frihed . Et projekt om Kosovo og konflikten mellem etniske albanere og serbere i provinsen Kosovo i den tidlige Jugolavien .

2001 Øst Europa ;  Integration eller udstødelse . Et projekt om de østeuropæiske landes ønske om integration eller mangel på samme i EU . Projektet omfattede musik, teater og konference om den østeuropiske situation efter murens fald.

2003 Grønland På Vesterbro . Et projekt om det grønlandske mindretal i Danmark . Projektet var en kæmpe musikalsk, teatralsk, filmisk og kunsthåndværks manifestation og hyldest til det grønlandske folk. Projektet inviterede grønlandske og danske politikere til debat om rigsfælleskabet eller skilsmisse fra rigsfællesskabet og hermed uafhængighed.

Forestillingen:  En Fjer til fem hønsaf H.C. Andersen. Teatergruppen fra Odense med Ingrid Christensen som leder.

thb Damascus 01

 

Dramateatret i Damaskus til teaterforestilling 2006

2006 Damascus – Copenhagen 2006 . Et projekt om dialog, venskab og fred i Mellemøsten. Projektet som var et kæmpe dansk kulturfremstød til Syrien fandt sted i 3 syriske byer, nemlig Damaskus, Al Swaidaa og Aleppo og varede fra 12  september – 30 november 2006 .  Alt i alt har vi iscenesat 38 musik, forfattermøder, kunstudstilling, mini filmfestival, foredrag og masser af workshops.Projektets første del i september blev afviklet i samarbejde med det danske institut i Damaskus, mens projektet sidste og største part kom i i stand i samarbejde med flere syriske foreninger med det syriske kulturministeriet i spidsen.

Et talrigt publikum tog imod danske film dage i Operahuset i Damskus Oktober 2006:

Dramateatret i damaskus til teaterforestilling 2006